“Existuje iba jeden úspech. Žiť svoj život podľa seba.” Christopher Darlington Morley

Environmentalne uvedomenie a šetrenie prírodných surovín


V dnešnej dobe sa stretávame čoraz častejšie s hláškami typu: "ja to robím ekologický", "žijem v harmónií s prírodou", "snažím sa šetriť materiálom", "nepoužívam veľa plastových tašiek, vecí" atď..

Na školách sa robí osvete životnému prostrediu a najmä jeho ochrane už roky! Škoda, že len tí žiaci to hejtujú :) Na druhej strane urobiť projekt, nakresliť kolobeh vody a zničenú Zem nie je osveta? Možno by to chcelo niečo drastickejšie alebo len predmet na škole, v ktorom by sa rozoberali jednotlivé témy podrobnejšie a prepracovanejšie. Konečne sa (i keď veľmi pomaly) dostáva do popredia Environmentalistika ako veda. Nájde sa však mnoho dospelákov, ktorí ju do veľkej miery bagatelizujú a potom sa nemožno čudovať ani tým deťom. Platí totiž pravidlo, že deti sú zmenšené verzie svojich rodičov. A tak možno už nastala chyba niekde dávnejšie. Nemyslím si, že by to bolo o nedostatku informácií. Skôr mám pocit, že sa vytráca zdravý rozum z hláv mnohých ľudí. Ale to už je pre iný typ článku. Čo je to teda environmentálne uvedomenie? Prečo naozaj treba šetriť prírodné suroviny? Čo je recyklácia? Prečo je dobrá?

Všetko toto a mnoho iného sa dozviete v mojom edukačnom videu na youtube. Toto video je spracované v rámci predmetu chémia a podľa súčastného predpisu.
V prvom rade treba povedať, že životné prostredie je všetko okolo nás. Sme s ním vo vzájomnom vzťahu a mali by sme sa tak správať. Poďme si povedať teda čo je to environmentálne uvedomenie. Viacero autorov sa zhoduje, že sa jedná poznatky a informácie o aktuálnom stave životného prostredia, environmentálnych problémoch, o ekologických a environmentálnych trendoch a o tradíciách týkajúcich sa otázok životného prostredia. Zahŕňa však zároveň schopnosť vedomosti aplikovať v správaní sa a konaní v bežných životných situáciách. A tu nastáva zmena pri tom, že len "rečnim" o ochrane a pomoci našej planéte a reálnom uvedomení si podstaty problému. Zoberme si len obyčajné auto. Nepoznám človeka, ktorý by autom ešte nešiel :) Nasvedčujú tomu zápchy, kolóny veď to poznáte a zväčša v tom aute sedí jeden človek? Halóóó. Niekedy je nevyhnutnosťou cesta autom (beriem tento argument), no na druhej strane viete viete koľko škodlivých plynov vypúšťame z výfukov? Čo tak ísť autobusom. To, že sa to naučíte niekde v škole a odrecitujete pred učiteľkou je fajn, ale ruku na srdce idete autobusom? Keď nastúpite do autobusu s vedomím, že je to správne pre našu planétu ste na dobrej ceste :) Ak to robíte klobúk dolu. Pochopili ste správne pojem environmentálne uvedomenie. A s príkladmi by som mohla pokračovať do nekonečna. Nosenie platenej tašky v kabelke, používanie plastovej fľaše, pohárov viackrát...

Prírodné zdroje sú zdroje biosféry alebo súčasti alebo zložky biosféry, ktoré ľudstvo využíva k uspokojeniu svojich potrieb vyplývajúcich z jeho biologickej podstaty. (pre bližšie podrobnosti kukni video).

Prírodné zdroje sa podľa najširšieho delenia delia na:

• zdroje neživej prírody
• zdroje živej prírodyČo je to odpad? Odpadom nazývame niečo, čo sa nám už zdá nepotrebné, nechcené a chceme to odstrániť. Odpady vznikajú v priemysle, v poľnohospodárstve, v doprave i v domácnostiach a v rozličných mestských zariadeniach. Ich množstvo stále rastie. Znečisťujú ovzdušie, vodu, pôdu, pevné dopady zaberajú veľa priestoru. Nekontrolované a neriadené hromadenie pevných odpadov a kalov v prostredí neznamená iba poškodzovanie vzhľadu krajiny, ale aj nebezpečenstvo pre povrchové a podzemné vody, pre okolitú pôdu a živú prírodu. Nebezpečné sú aj nezodpovedne založené a zle kontrolované riadené skládky, do ktorých sa odkladajú jedovaté látky.

V súčasnej dobe predstavujú odpady jeden z kľúčových problémov znečistenia životného prostredia človeka.

Množstvo odpadov v priemyselných krajinách neustále narastá. Na jedného obyvateľa SR tak pripadá asi 320 kg TKO - tuhého komunálneho odpadu za rok. Navyše ku každému kilogramu domového odpadu treba prirátať ďalších 14 kg priemyselného odpadu a 1 kg nebezpečného odpadu, ktoré vznikli pri jeho výrobe.

Opätovné využitie odpadov recyklácia - šetrí prírodné zdroje, znižuje spotrebu energie, znižuje znečistenie prostredia, v ktorom žijeme. Recykláciou tj. znovu-využívaním  sa v podstate snažíme napodobniť ten prírodný kolobeh látok, z ktorého nevznikajú odpady.

Skúste aspoň v niečom žiť uvedomelejšie a pomôcť prírode, veď je to prostredie v ktorom žijeme. Verím, že Vám by sa tiež nepáčilo keby ste cítili smrad odpadu pod oknom domu. 

by ViErKa

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Environmentalne uvedomenie a šetrenie prírodných surovín


V dnešnej dobe sa stretávame čoraz častejšie s hláškami typu: "ja to robím ekologický", "žijem v harmónií s prírodou", "snažím sa šetriť materiálom", "nepoužívam veľa plastových tašiek, vecí" atď..

Na školách sa robí osvete životnému prostrediu a najmä jeho ochrane už roky! Škoda, že len tí žiaci to hejtujú :) Na druhej strane urobiť projekt, nakresliť kolobeh vody a zničenú Zem nie je osveta? Možno by to chcelo niečo drastickejšie alebo len predmet na škole, v ktorom by sa rozoberali jednotlivé témy podrobnejšie a prepracovanejšie. Konečne sa (i keď veľmi pomaly) dostáva do popredia Environmentalistika ako veda. Nájde sa však mnoho dospelákov, ktorí ju do veľkej miery bagatelizujú a potom sa nemožno čudovať ani tým deťom. Platí totiž pravidlo, že deti sú zmenšené verzie svojich rodičov. A tak možno už nastala chyba niekde dávnejšie. Nemyslím si, že by to bolo o nedostatku informácií. Skôr mám pocit, že sa vytráca zdravý rozum z hláv mnohých ľudí. Ale to už je pre iný typ článku. Čo je to teda environmentálne uvedomenie? Prečo naozaj treba šetriť prírodné suroviny? Čo je recyklácia? Prečo je dobrá?

Všetko toto a mnoho iného sa dozviete v mojom edukačnom videu na youtube. Toto video je spracované v rámci predmetu chémia a podľa súčastného predpisu.
V prvom rade treba povedať, že životné prostredie je všetko okolo nás. Sme s ním vo vzájomnom vzťahu a mali by sme sa tak správať. Poďme si povedať teda čo je to environmentálne uvedomenie. Viacero autorov sa zhoduje, že sa jedná poznatky a informácie o aktuálnom stave životného prostredia, environmentálnych problémoch, o ekologických a environmentálnych trendoch a o tradíciách týkajúcich sa otázok životného prostredia. Zahŕňa však zároveň schopnosť vedomosti aplikovať v správaní sa a konaní v bežných životných situáciách. A tu nastáva zmena pri tom, že len "rečnim" o ochrane a pomoci našej planéte a reálnom uvedomení si podstaty problému. Zoberme si len obyčajné auto. Nepoznám človeka, ktorý by autom ešte nešiel :) Nasvedčujú tomu zápchy, kolóny veď to poznáte a zväčša v tom aute sedí jeden človek? Halóóó. Niekedy je nevyhnutnosťou cesta autom (beriem tento argument), no na druhej strane viete viete koľko škodlivých plynov vypúšťame z výfukov? Čo tak ísť autobusom. To, že sa to naučíte niekde v škole a odrecitujete pred učiteľkou je fajn, ale ruku na srdce idete autobusom? Keď nastúpite do autobusu s vedomím, že je to správne pre našu planétu ste na dobrej ceste :) Ak to robíte klobúk dolu. Pochopili ste správne pojem environmentálne uvedomenie. A s príkladmi by som mohla pokračovať do nekonečna. Nosenie platenej tašky v kabelke, používanie plastovej fľaše, pohárov viackrát...

Prírodné zdroje sú zdroje biosféry alebo súčasti alebo zložky biosféry, ktoré ľudstvo využíva k uspokojeniu svojich potrieb vyplývajúcich z jeho biologickej podstaty. (pre bližšie podrobnosti kukni video).

Prírodné zdroje sa podľa najširšieho delenia delia na:

• zdroje neživej prírody
• zdroje živej prírodyČo je to odpad? Odpadom nazývame niečo, čo sa nám už zdá nepotrebné, nechcené a chceme to odstrániť. Odpady vznikajú v priemysle, v poľnohospodárstve, v doprave i v domácnostiach a v rozličných mestských zariadeniach. Ich množstvo stále rastie. Znečisťujú ovzdušie, vodu, pôdu, pevné dopady zaberajú veľa priestoru. Nekontrolované a neriadené hromadenie pevných odpadov a kalov v prostredí neznamená iba poškodzovanie vzhľadu krajiny, ale aj nebezpečenstvo pre povrchové a podzemné vody, pre okolitú pôdu a živú prírodu. Nebezpečné sú aj nezodpovedne založené a zle kontrolované riadené skládky, do ktorých sa odkladajú jedovaté látky.

V súčasnej dobe predstavujú odpady jeden z kľúčových problémov znečistenia životného prostredia človeka.

Množstvo odpadov v priemyselných krajinách neustále narastá. Na jedného obyvateľa SR tak pripadá asi 320 kg TKO - tuhého komunálneho odpadu za rok. Navyše ku každému kilogramu domového odpadu treba prirátať ďalších 14 kg priemyselného odpadu a 1 kg nebezpečného odpadu, ktoré vznikli pri jeho výrobe.

Opätovné využitie odpadov recyklácia - šetrí prírodné zdroje, znižuje spotrebu energie, znižuje znečistenie prostredia, v ktorom žijeme. Recykláciou tj. znovu-využívaním  sa v podstate snažíme napodobniť ten prírodný kolobeh látok, z ktorého nevznikajú odpady.

Skúste aspoň v niečom žiť uvedomelejšie a pomôcť prírode, veď je to prostredie v ktorom žijeme. Verím, že Vám by sa tiež nepáčilo keby ste cítili smrad odpadu pod oknom domu. 

by ViErKa

Share This Article:

,

CONVERSATION

0 komentárov :

Zverejnenie komentára

Follow Me @zivotpodlaseba

*Niektoré články sú vrámci spolupráce (sú označené). To nemení fakt, že recenzie sú pravdivé (podľa subjektívneho názoru) a nijako to neovplyvňuje recenzovanie či skúšanie daného produktu.
*Všetky moje fotografie a text je chránený autorským právom. Nemôžu byť kopírované bez môjho súhlasu. ©2014-2018
*All of my photographs and the blog content are copyrighted and all rights reserved. They may not be used or reproduced in any way without my explicit permission.