“Existuje iba jeden úspech. Žiť svoj život podľa seba.” Christopher Darlington Morley

Chemické laboratórium, najlepšia časť školy!


Chemické laboratórium je priestor hádam najkrajší a to nie len pre chemika. Je to podľa mňa najzábavnejšia miestnosť na škole! Robia sa tam "čary-máry", ktoré dokážu fascinovať každého :) a keď tomu aj rozumiete je to o to lepšie! Poďme sa teda pozrieť bližšie do chemického laboratória.

Praktická časť chémie sa uskutočňuje v laboratóriách, ktorými sú vybavené nie len chemické závody a výskumné ústavy, ale aj základné a stredné školy. Dúfam, že ho máte na škole a chodíte tam radi :) Na základných školách sa žiaci v laboratóriách zoznamujú s vybavením laboratória, s chemickými látkami, chemickými pomôckami a učia sa ako postupovať pri chemickom pokuse. Začínajú svoj život experimentátora :) Už ste boli robiť pokus v chemickom labáku? Páčilo sa Vám?

Dôležitou súčasťou laboratória je laboratórny nábytok, laboratórny stôl, digestórium a ochranné pracovné pomôcky, ktoré používame. 
V chemickom laboratóriu je viac ako dôležitý LABORATÓRNY PORIADOK, ten by mal v miestnosti byť na viditeľnom mieste a mali by ste ho ovládať :P 

Laboratórny poriadok

1. Na prácu v laboratóriu sa pripravujeme podľa pokynov vyučujúceho.
2. Do laboratória vstupujeme len so súhlasom učiteľa a v pracovnom plášti.
3. V laboratóriu je zakázané jesť a piť.
4. Pred začatím práce skontrolujeme stav pracoviska a potrebných pomôcok, vrátane ochranných a protipožiarnych pomôcok.
5. Pracujeme podľa pokynov učiteľa a dodržujeme bezpečnostné a hygienické zásady na ochranu zdravia.
6. Pred použitím chemikálií si pozorne prečítame nápis na štítku, nepoužívame chemikálie z neoznačených nádob.
7. Látky neochutnávame a nevdychujeme ich pary priamo z hrdla nádob.
8. Pracujeme sústredene a opatrne, najmä s kvapalnými horľavinami a žieravinami.
9. Ústie nádob s chemikáliami nikdy neobracajme na seba ani na iných.
10. Pri práci používame predpísané ochranné prostriedky. S horľavinami nepracujeme pri otvorenom ohni.
11. Každú rozsypanú, rozliatu chemikáliu alebo nehodu nahlásime učiteľovi, ktorý zabezpečí likvidáciu chemikálií a prípadne ošetrí raneného.
12. So zariadením zaobchádzame šetrne a udržiavame ho v poriadku. Neplytváme vodou, plynom a elektrickou energiou.
13. Zvyšky chemikálií, skla a iného odpadu dávame do nádob na to určených.
14. Po skončení práce v laboratóriu skontrolujeme stav svojho pracovného miesta, používaných pomôcok a chemikálií, skontrolujeme uzáver vody, plynu a vypneme elektrický prúd.
15. Z laboratória odchádzame len so súhlasom učiteľa.

V prípade ak dôjde k poraneniu či nehode aj napriek dodržiavaniu bezpečnostných opatrení, treba urýchlene upovedomiť vyučujúceho, ktorý poskytne náležitú prvú pomoc.

Viac informácií o chemickom laboratóriu sa dozvieš v mojom videu :) Tak sa pohodlne usaď a pozeraj!Dúfam, že ti moje video o chemickom laboratóriu a celý tento článok pomohol. 

by ViErKa

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Chemické laboratórium, najlepšia časť školy!


Chemické laboratórium je priestor hádam najkrajší a to nie len pre chemika. Je to podľa mňa najzábavnejšia miestnosť na škole! Robia sa tam "čary-máry", ktoré dokážu fascinovať každého :) a keď tomu aj rozumiete je to o to lepšie! Poďme sa teda pozrieť bližšie do chemického laboratória.

Praktická časť chémie sa uskutočňuje v laboratóriách, ktorými sú vybavené nie len chemické závody a výskumné ústavy, ale aj základné a stredné školy. Dúfam, že ho máte na škole a chodíte tam radi :) Na základných školách sa žiaci v laboratóriách zoznamujú s vybavením laboratória, s chemickými látkami, chemickými pomôckami a učia sa ako postupovať pri chemickom pokuse. Začínajú svoj život experimentátora :) Už ste boli robiť pokus v chemickom labáku? Páčilo sa Vám?

Dôležitou súčasťou laboratória je laboratórny nábytok, laboratórny stôl, digestórium a ochranné pracovné pomôcky, ktoré používame. 
V chemickom laboratóriu je viac ako dôležitý LABORATÓRNY PORIADOK, ten by mal v miestnosti byť na viditeľnom mieste a mali by ste ho ovládať :P 

Laboratórny poriadok

1. Na prácu v laboratóriu sa pripravujeme podľa pokynov vyučujúceho.
2. Do laboratória vstupujeme len so súhlasom učiteľa a v pracovnom plášti.
3. V laboratóriu je zakázané jesť a piť.
4. Pred začatím práce skontrolujeme stav pracoviska a potrebných pomôcok, vrátane ochranných a protipožiarnych pomôcok.
5. Pracujeme podľa pokynov učiteľa a dodržujeme bezpečnostné a hygienické zásady na ochranu zdravia.
6. Pred použitím chemikálií si pozorne prečítame nápis na štítku, nepoužívame chemikálie z neoznačených nádob.
7. Látky neochutnávame a nevdychujeme ich pary priamo z hrdla nádob.
8. Pracujeme sústredene a opatrne, najmä s kvapalnými horľavinami a žieravinami.
9. Ústie nádob s chemikáliami nikdy neobracajme na seba ani na iných.
10. Pri práci používame predpísané ochranné prostriedky. S horľavinami nepracujeme pri otvorenom ohni.
11. Každú rozsypanú, rozliatu chemikáliu alebo nehodu nahlásime učiteľovi, ktorý zabezpečí likvidáciu chemikálií a prípadne ošetrí raneného.
12. So zariadením zaobchádzame šetrne a udržiavame ho v poriadku. Neplytváme vodou, plynom a elektrickou energiou.
13. Zvyšky chemikálií, skla a iného odpadu dávame do nádob na to určených.
14. Po skončení práce v laboratóriu skontrolujeme stav svojho pracovného miesta, používaných pomôcok a chemikálií, skontrolujeme uzáver vody, plynu a vypneme elektrický prúd.
15. Z laboratória odchádzame len so súhlasom učiteľa.

V prípade ak dôjde k poraneniu či nehode aj napriek dodržiavaniu bezpečnostných opatrení, treba urýchlene upovedomiť vyučujúceho, ktorý poskytne náležitú prvú pomoc.

Viac informácií o chemickom laboratóriu sa dozvieš v mojom videu :) Tak sa pohodlne usaď a pozeraj!Dúfam, že ti moje video o chemickom laboratóriu a celý tento článok pomohol. 

by ViErKa

Share This Article:

,

CONVERSATION

0 komentárov :

Zverejnenie komentára

Follow Me @zivotpodlaseba

*Niektoré články sú vrámci spolupráce (sú označené). To nemení fakt, že recenzie sú pravdivé (podľa subjektívneho názoru) a nijako to neovplyvňuje recenzovanie či skúšanie daného produktu.
*Všetky moje fotografie a text je chránený autorským právom. Nemôžu byť kopírované bez môjho súhlasu. ©2014-2018
*All of my photographs and the blog content are copyrighted and all rights reserved. They may not be used or reproduced in any way without my explicit permission.