“Existuje iba jeden úspech. Žiť svoj život podľa seba.” Christopher Darlington Morley

Chemické látky a zmesi! Vieš ich rozlíšiť?


Na titulnom obrázku je voda a ovocný kompót. Predpokladám, že ich už každý z Vás videl, jedol, pil? No zamysleli ste sa nad tým o aké látky sa jedná? Jasné väčšina nerieši pri bežnom živote či ide o chemickú látku alebo zmes. Je to logické. No skúste to pre tentokrát. Čo z obrázka je chemická látka a čo zmes?
Ak ste odpovedali, že voda je chemická látka a ovocný kompót zmes! Je to správne. Viete odpovedať ak sa spýtam: Ovocný kompót je rovnorodá alebo rôznorodá zmes? 

Odpoviem Vám v nasledujúcom texte tohoto článku, ale skúsme dať tomu hlavu a pätu a začnime pekne od začiatku. 

Definujeme si čo sú to chemické látky a čo sú to zmesi.

Čisté chemické látky– obsahujú stavebné častice rovnakého druhu, teda rovnaké častice. Napríklad: soľ, cukor, kyslík, voda. Majú stále zloženie a stále usporiadanie stavebných častíc.

Zmesi – látky, ktoré obsahujú 2 a viac zložiek. Napríklad vzduch, uhlie, malinovka. Majú premenlivé zloženie a neusporiadané stavebné častice.

No a aby to delenie nebolo také jednoduché tak zmesi môžeme deliť aj ďalej a to podľa skupenstva, podľa veľkosti zložiek, podľa skupenstva zložiek. Aby sme v tom nemali chaos uvádzam prehľadne postupné delenia. 


Na základe skupenstva:

               plynné zmesi (vzduch)
Zmesi     kvapalné zmesi (mlieko)
               pevné (tuhé) zmesi (rudy)


Podľa veľkosti zložiek 

           rovnorodé (roztoky) (mlieko) - zložky nemôžeme rozoznať
Zmesi     
          rôznorodé (minerálka) - zložky môžeme rozoznať voľným okom, lupou, mikroskopom 

Príklady rovnorodých zmesí: kvapalné roztoky, zliatiny, zmes plynov.
Príklady rôznorodých zmesí: piesok vo vode, kompót.

Rôznorodé zmesi majú jedno špecifikum a to, že ich môžeme rozdeliť aj na základe skupenstva zložiek. 
Na základe skupenstva zložiek

                               aerosól            
                               pena
Rôznorodé zmesi   
                               emulzia
                               suspenzia
V nasledujúcom videu sa rozdeleniam venujem podrobnejšie a okrem toho v ňom nájdete ešte mnoho iných príkladov pre lepšie pochopenie. Tak hor sa do sledovania. Verím, že ste na základe videa a tohoto článku dospeli k prehľadu o chemických látkach a zmesiach. 
by ViErKa

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Chemické látky a zmesi! Vieš ich rozlíšiť?


Na titulnom obrázku je voda a ovocný kompót. Predpokladám, že ich už každý z Vás videl, jedol, pil? No zamysleli ste sa nad tým o aké látky sa jedná? Jasné väčšina nerieši pri bežnom živote či ide o chemickú látku alebo zmes. Je to logické. No skúste to pre tentokrát. Čo z obrázka je chemická látka a čo zmes?
Ak ste odpovedali, že voda je chemická látka a ovocný kompót zmes! Je to správne. Viete odpovedať ak sa spýtam: Ovocný kompót je rovnorodá alebo rôznorodá zmes? 

Odpoviem Vám v nasledujúcom texte tohoto článku, ale skúsme dať tomu hlavu a pätu a začnime pekne od začiatku. 

Definujeme si čo sú to chemické látky a čo sú to zmesi.

Čisté chemické látky– obsahujú stavebné častice rovnakého druhu, teda rovnaké častice. Napríklad: soľ, cukor, kyslík, voda. Majú stále zloženie a stále usporiadanie stavebných častíc.

Zmesi – látky, ktoré obsahujú 2 a viac zložiek. Napríklad vzduch, uhlie, malinovka. Majú premenlivé zloženie a neusporiadané stavebné častice.

No a aby to delenie nebolo také jednoduché tak zmesi môžeme deliť aj ďalej a to podľa skupenstva, podľa veľkosti zložiek, podľa skupenstva zložiek. Aby sme v tom nemali chaos uvádzam prehľadne postupné delenia. 


Na základe skupenstva:

               plynné zmesi (vzduch)
Zmesi     kvapalné zmesi (mlieko)
               pevné (tuhé) zmesi (rudy)


Podľa veľkosti zložiek 

           rovnorodé (roztoky) (mlieko) - zložky nemôžeme rozoznať
Zmesi     
          rôznorodé (minerálka) - zložky môžeme rozoznať voľným okom, lupou, mikroskopom 

Príklady rovnorodých zmesí: kvapalné roztoky, zliatiny, zmes plynov.
Príklady rôznorodých zmesí: piesok vo vode, kompót.

Rôznorodé zmesi majú jedno špecifikum a to, že ich môžeme rozdeliť aj na základe skupenstva zložiek. 
Na základe skupenstva zložiek

                               aerosól            
                               pena
Rôznorodé zmesi   
                               emulzia
                               suspenzia
V nasledujúcom videu sa rozdeleniam venujem podrobnejšie a okrem toho v ňom nájdete ešte mnoho iných príkladov pre lepšie pochopenie. Tak hor sa do sledovania. Verím, že ste na základe videa a tohoto článku dospeli k prehľadu o chemických látkach a zmesiach. 
by ViErKa

Share This Article:

,

CONVERSATION

0 komentárov :

Zverejnenie komentára

Follow Me @zivotpodlaseba

*Niektoré články sú vrámci spolupráce (sú označené). To nemení fakt, že recenzie sú pravdivé (podľa subjektívneho názoru) a nijako to neovplyvňuje recenzovanie či skúšanie daného produktu.
*Všetky moje fotografie a text je chránený autorským právom. Nemôžu byť kopírované bez môjho súhlasu. ©2014-2018
*All of my photographs and the blog content are copyrighted and all rights reserved. They may not be used or reproduced in any way without my explicit permission.