“Existuje iba jeden úspech. Žiť svoj život podľa seba.” Christopher Darlington Morley

Životne dôležitá tekutina s názvom voda


O tom, že voda je životne dôležitá tekutina ste už počuli. Tiež ste možno stretli s tým, že bez vody nemôže existovať život na Zemi. ALE! Prečo je tomu tak? Dnes si niečo povieme o vode a jej význame. Aký má chemický vzorec? Aké má skupenstvá? Kde všade sa nachádza? Prečo je potrebná? 


Voda (chemický vzorec H2O) je chemická zlúčenina vodíka (H) a kyslíka (O). Je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. 

Za normálnej teploty a tlaku je to:
 • bezfarebná
 • číra kvapalina 
 • bez zápachu 
 • chuti
V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách: 
 • v pevnom (sneh, ľad) 
 • v kvapalnom (voda)
 • v plynnom (vodná para)
Je najrozšírenejšou látkou na Zemi. Je podstatnou zložkou biosféry a má popri pôde prvoradý význam pre zabezpečenie výživy ľudstva. Sme doslova obkľúčení vodou. 

Viac než 70 % zemského povrchu zaberajú moria a oceány. Navyše 10 % pevniny - územie veľké asi ako Južná Amerika - pokrýva voda vo forme ľadu. 

POZOR! Na Zemi však takmer nijaká nová voda nevzniká. Tá, ktorá padá z oblohy v podobe dažďa, padala už miliónkrát v minulosti a spadne ešte nespočetne mnoho ráz v budúcnosti. Voda je totiž v nekonečnom kolobehu.

KOLEBEH VODY: dažďová voda steká z pevniny do morí, mení sa na vodnú paru, vytvára oblaky, no a napokon opäť padá v podobe dažďa. Voda má pre našu planétu a jej obyvateľov nesmierny význam. Potrebujú ju všetky rastliny a živočíchy. Život na Zemi sa rodil práve v moriach. Rieky a moria tisícky rokov modelujú krajinu tým, že vymieľajú kaňony a morské útesy. Ľadovce zasa vyhlbujú údolia. Ľudia potrebujú vodu v domácnostiach, továrňach i pri poľnohospodárskych prácach.


Molekulová štruktúra:

Elementárne zloženie chemickej zlúčeniny je len jedným z faktorov ovplyvňujúcich chemické a fyzikálne vlastnosti látky. 

Iný dôležitý faktor je molekulová štruktúra. Voda je kovalentná zlúčenina. Atóm kyslíka je centrálny v lomenej molekule, viazaný s atómami vodíka kovalentnými väzbami. Väzby zvierajú uhol 105°. Každá z dvoch jednoduchých väzieb pozostáva z jedného páru spoločných elektrónov. Atóm kyslíka púta elektrónový pár silnejšie ako atóm vodíka, lebo má vyššiu elektronegativitu ako vodík.

Elektronegativita je mierou schopnosti atómu pútať (priťahovať) elektróny, ktoré tvoria kovalentnú väzbu. Nerovnomerné rozdelenie dáva kyslíku na konci väzby čiastkový záporný náboj. Pretože väzba má opačne nabité konce (póly), hovoríme o polárnej kovalentnej väzbe. Čím vyšší je rozdiel elektronegativít prvkov tvoriacich väzbu, tým je polárnejšia.Znečisťovanie vody:

V riekach, jazerách a oceánoch je nesmierne množstvo vody, ale ľahko znečistenej. Hlavné zdroje znečistenia vody sú: splašky, umelé hnojivá, priemyselné chemikálie, pesticídy, ropa a čistiace prostriedky. 

Splašky sú hlavnou príčinou znečistenia vody. Kedysi sa všetok odpad vypúšťal do riek a morí. To bolo príčinou zdravotného rizika a viedlo k chorobám ako cholera. 

Odpad totiž ovplyvňuje všetko živé vo vode. Ak je jeho množstvo vo vode malé, potom ho baktérie môžu vo vode rozložiť na neškodné látky ako oxid uhličitý, nitráty a vodu. Ale ak je jeho množstvo obrovské, potom baktérie využijú všetok kyslík rozpustený vo vode, keď sa "pasú" na splaškoch. 

Len čo koncentrácia kyslíka klesne príliš nízko, väčšina vodných organizmov, vrátane baktérií, zomrie. Rozkladajúce sa látky sú príčinou mútenia vody a jej zápachu. Za účelom odstránenia tohto znečistenia je odpad podnikmi spracovávaný, prv než sú splašky vrátené do riek a morí. Splašky sú vypúšťané do obrovských nádrží a zmiešané so vzduchom, pričom sú takto baktériami rozložené omnoho rapídnejšie.

Pre podrobnejšie zhrnutie som vytvorila edukačné video :) 

  
Tento článok predstavuje len základ informácií o vode. Aké druhy vôd poznáme? Načo všetko môžeme vodu využívať? Prečo sa niektorá voda nesmie piť? 

by ViErKa

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Životne dôležitá tekutina s názvom voda


O tom, že voda je životne dôležitá tekutina ste už počuli. Tiež ste možno stretli s tým, že bez vody nemôže existovať život na Zemi. ALE! Prečo je tomu tak? Dnes si niečo povieme o vode a jej význame. Aký má chemický vzorec? Aké má skupenstvá? Kde všade sa nachádza? Prečo je potrebná? 


Voda (chemický vzorec H2O) je chemická zlúčenina vodíka (H) a kyslíka (O). Je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. 

Za normálnej teploty a tlaku je to:
 • bezfarebná
 • číra kvapalina 
 • bez zápachu 
 • chuti
V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách: 
 • v pevnom (sneh, ľad) 
 • v kvapalnom (voda)
 • v plynnom (vodná para)
Je najrozšírenejšou látkou na Zemi. Je podstatnou zložkou biosféry a má popri pôde prvoradý význam pre zabezpečenie výživy ľudstva. Sme doslova obkľúčení vodou. 

Viac než 70 % zemského povrchu zaberajú moria a oceány. Navyše 10 % pevniny - územie veľké asi ako Južná Amerika - pokrýva voda vo forme ľadu. 

POZOR! Na Zemi však takmer nijaká nová voda nevzniká. Tá, ktorá padá z oblohy v podobe dažďa, padala už miliónkrát v minulosti a spadne ešte nespočetne mnoho ráz v budúcnosti. Voda je totiž v nekonečnom kolobehu.

KOLEBEH VODY: dažďová voda steká z pevniny do morí, mení sa na vodnú paru, vytvára oblaky, no a napokon opäť padá v podobe dažďa. Voda má pre našu planétu a jej obyvateľov nesmierny význam. Potrebujú ju všetky rastliny a živočíchy. Život na Zemi sa rodil práve v moriach. Rieky a moria tisícky rokov modelujú krajinu tým, že vymieľajú kaňony a morské útesy. Ľadovce zasa vyhlbujú údolia. Ľudia potrebujú vodu v domácnostiach, továrňach i pri poľnohospodárskych prácach.


Molekulová štruktúra:

Elementárne zloženie chemickej zlúčeniny je len jedným z faktorov ovplyvňujúcich chemické a fyzikálne vlastnosti látky. 

Iný dôležitý faktor je molekulová štruktúra. Voda je kovalentná zlúčenina. Atóm kyslíka je centrálny v lomenej molekule, viazaný s atómami vodíka kovalentnými väzbami. Väzby zvierajú uhol 105°. Každá z dvoch jednoduchých väzieb pozostáva z jedného páru spoločných elektrónov. Atóm kyslíka púta elektrónový pár silnejšie ako atóm vodíka, lebo má vyššiu elektronegativitu ako vodík.

Elektronegativita je mierou schopnosti atómu pútať (priťahovať) elektróny, ktoré tvoria kovalentnú väzbu. Nerovnomerné rozdelenie dáva kyslíku na konci väzby čiastkový záporný náboj. Pretože väzba má opačne nabité konce (póly), hovoríme o polárnej kovalentnej väzbe. Čím vyšší je rozdiel elektronegativít prvkov tvoriacich väzbu, tým je polárnejšia.Znečisťovanie vody:

V riekach, jazerách a oceánoch je nesmierne množstvo vody, ale ľahko znečistenej. Hlavné zdroje znečistenia vody sú: splašky, umelé hnojivá, priemyselné chemikálie, pesticídy, ropa a čistiace prostriedky. 

Splašky sú hlavnou príčinou znečistenia vody. Kedysi sa všetok odpad vypúšťal do riek a morí. To bolo príčinou zdravotného rizika a viedlo k chorobám ako cholera. 

Odpad totiž ovplyvňuje všetko živé vo vode. Ak je jeho množstvo vo vode malé, potom ho baktérie môžu vo vode rozložiť na neškodné látky ako oxid uhličitý, nitráty a vodu. Ale ak je jeho množstvo obrovské, potom baktérie využijú všetok kyslík rozpustený vo vode, keď sa "pasú" na splaškoch. 

Len čo koncentrácia kyslíka klesne príliš nízko, väčšina vodných organizmov, vrátane baktérií, zomrie. Rozkladajúce sa látky sú príčinou mútenia vody a jej zápachu. Za účelom odstránenia tohto znečistenia je odpad podnikmi spracovávaný, prv než sú splašky vrátené do riek a morí. Splašky sú vypúšťané do obrovských nádrží a zmiešané so vzduchom, pričom sú takto baktériami rozložené omnoho rapídnejšie.

Pre podrobnejšie zhrnutie som vytvorila edukačné video :) 

  
Tento článok predstavuje len základ informácií o vode. Aké druhy vôd poznáme? Načo všetko môžeme vodu využívať? Prečo sa niektorá voda nesmie piť? 

by ViErKa

Share This Article:

,

CONVERSATION

0 komentárov :

Zverejnenie komentára

Follow Me @zivotpodlaseba

*Niektoré články sú vrámci spolupráce (sú označené). To nemení fakt, že recenzie sú pravdivé (podľa subjektívneho názoru) a nijako to neovplyvňuje recenzovanie či skúšanie daného produktu.
*Všetky moje fotografie a text je chránený autorským právom. Nemôžu byť kopírované bez môjho súhlasu. ©2014-2018
*All of my photographs and the blog content are copyrighted and all rights reserved. They may not be used or reproduced in any way without my explicit permission.