“Existuje iba jeden úspech. Žiť svoj život podľa seba.” Christopher Darlington Morley

Ako si vybrať správnu minerálku?


Minerálne vody? Regále v obchodoch sú častokrát nabúchané množstvom tovaru. A dokonca aj oddelenie s vodami. Viete sa v tom ale vyznať? Ktorá minerálka je na stále pitie? Ktorá má blahodárny účinok na náš organizmus? Prečo piť a hlavne akú minerálku piť? 
Dnes sa nad tým všetkým zamyslíme a zodpovieme otázky :) 

Tak na úvod treba povedať čo to vlastne minerálna voda je!

Minerálna voda je voda, ktorá sa od ostatných podzemných vôd podstatne odlišuje svojimi vlastnosťami, predovšetkým vyšším obsahom rozpustených minerálnych látok a teplotou. 
Táto môže prirodzene vyvierať, alebo byť čerpaná z prírodných žriedeľ. Podľa medzinárodných konvencií a noriem sú za minerálne vody považované tie, ktoré v 1 litri vody obsahujú viac ako 1 g rozpustených pevných látok alebo 1 g rozpusteného CO2 (minimálne 1000 mg/l).

Z hydrogeologického hľadiska je mineralizovaná podzemná voda spojená s litostratigrafickými formáciami a štruktúrami (zásadne odlišnými od povrchových), v ktorých získala fyzikálne charakteristiky a chemické zloženie zásadne odlišné od ostatných vôd v tom istom geologickom regióne.
Obsahuje minerály alebo iné rozpustené zložky, ktoré zvýrazňujú jej chuť alebo jej liečebné účinky. Podľa slovenskej legislatívy musí byť mikrobiologicky bezchybná, mať pôvod v podzemnej vrstve a získaná zo zdroja vyhláseného osobitným predpisom. 
Mnohé minerálne vody obsahujú vápnik dôležitý pre zdravé kosti. V niektorých je horčík potrebný na pravidelnú činnosť srdca, nervov i svalov a zvyšuje odolnosť organizmu. Slovensko je bohaté na pramene rozličných minerálnych vôd, niektoré kúpeľné miesta sú svetoznáme. Niektoré minerálne vody majú liečivé účinky, napr. v Piešťanoch a v Trenčianskych Tepliciach sa liečia choroby pohybovej sústavy.  

Zoznam slovenských minerálnych vôd:

 • Ave
 • Baldovská
 • Bohatier
 • Brusnianka
 • Budiš
 • Cigeľka
 • Čerínska
 • Fatima
 • Fatra
 • Gemerka
 • Kláštorná
 • Korytnica
 • Lucka
 • Ľubovnianka
 • Magna Via
 • Maštinská
 • Matúšov prameň
 • Mitická
 • Ostrolúcka
 • Saguaro
 • Salvator
 • Santovka
 • Slatina
 • Sulínka
 • Šivarina
 • Turčiansky prameň
 • Zlatá studňa

Vyššie spomenuté minerálky som uviedla aj v edukačnom videu a podrobne tam nájdete rozdelenie minerálok. A prečo v spomínanom zozname nie je minerálka Rajec? Normy na Slovensku určujú, že označenie minerálna voda môže niesť len voda, ktorá má obsah minerálov vyšší ako tisíc miligramov na liter. Voda, ktorá má nižšiu mineralizáciu sa nemôže označovať ako minerálna voda, ale ako pramenitá voda alebo stolová voda.

by ViErKa

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ako si vybrať správnu minerálku?


Minerálne vody? Regále v obchodoch sú častokrát nabúchané množstvom tovaru. A dokonca aj oddelenie s vodami. Viete sa v tom ale vyznať? Ktorá minerálka je na stále pitie? Ktorá má blahodárny účinok na náš organizmus? Prečo piť a hlavne akú minerálku piť? 
Dnes sa nad tým všetkým zamyslíme a zodpovieme otázky :) 

Tak na úvod treba povedať čo to vlastne minerálna voda je!

Minerálna voda je voda, ktorá sa od ostatných podzemných vôd podstatne odlišuje svojimi vlastnosťami, predovšetkým vyšším obsahom rozpustených minerálnych látok a teplotou. 
Táto môže prirodzene vyvierať, alebo byť čerpaná z prírodných žriedeľ. Podľa medzinárodných konvencií a noriem sú za minerálne vody považované tie, ktoré v 1 litri vody obsahujú viac ako 1 g rozpustených pevných látok alebo 1 g rozpusteného CO2 (minimálne 1000 mg/l).

Z hydrogeologického hľadiska je mineralizovaná podzemná voda spojená s litostratigrafickými formáciami a štruktúrami (zásadne odlišnými od povrchových), v ktorých získala fyzikálne charakteristiky a chemické zloženie zásadne odlišné od ostatných vôd v tom istom geologickom regióne.
Obsahuje minerály alebo iné rozpustené zložky, ktoré zvýrazňujú jej chuť alebo jej liečebné účinky. Podľa slovenskej legislatívy musí byť mikrobiologicky bezchybná, mať pôvod v podzemnej vrstve a získaná zo zdroja vyhláseného osobitným predpisom. 
Mnohé minerálne vody obsahujú vápnik dôležitý pre zdravé kosti. V niektorých je horčík potrebný na pravidelnú činnosť srdca, nervov i svalov a zvyšuje odolnosť organizmu. Slovensko je bohaté na pramene rozličných minerálnych vôd, niektoré kúpeľné miesta sú svetoznáme. Niektoré minerálne vody majú liečivé účinky, napr. v Piešťanoch a v Trenčianskych Tepliciach sa liečia choroby pohybovej sústavy.  

Zoznam slovenských minerálnych vôd:

 • Ave
 • Baldovská
 • Bohatier
 • Brusnianka
 • Budiš
 • Cigeľka
 • Čerínska
 • Fatima
 • Fatra
 • Gemerka
 • Kláštorná
 • Korytnica
 • Lucka
 • Ľubovnianka
 • Magna Via
 • Maštinská
 • Matúšov prameň
 • Mitická
 • Ostrolúcka
 • Saguaro
 • Salvator
 • Santovka
 • Slatina
 • Sulínka
 • Šivarina
 • Turčiansky prameň
 • Zlatá studňa

Vyššie spomenuté minerálky som uviedla aj v edukačnom videu a podrobne tam nájdete rozdelenie minerálok. A prečo v spomínanom zozname nie je minerálka Rajec? Normy na Slovensku určujú, že označenie minerálna voda môže niesť len voda, ktorá má obsah minerálov vyšší ako tisíc miligramov na liter. Voda, ktorá má nižšiu mineralizáciu sa nemôže označovať ako minerálna voda, ale ako pramenitá voda alebo stolová voda.

by ViErKa

Share This Article:

,

CONVERSATION

0 komentárov :

Zverejnenie komentára

Follow Me @zivotpodlaseba

*Niektoré články sú vrámci spolupráce (sú označené). To nemení fakt, že recenzie sú pravdivé (podľa subjektívneho názoru) a nijako to neovplyvňuje recenzovanie či skúšanie daného produktu.
*Všetky moje fotografie a text je chránený autorským právom. Nemôžu byť kopírované bez môjho súhlasu. ©2014-2018
*All of my photographs and the blog content are copyrighted and all rights reserved. They may not be used or reproduced in any way without my explicit permission.