“Existuje iba jeden úspech. Žiť svoj život podľa seba.” Christopher Darlington Morley

Látka, bez ktorej by existencia nebola možná?


Voda je nevyhnutá pre život! To je pravda, ale my ľudia by sme nemohli existovať ani bez ďalšej životne dôležitej látky. Akou je vzduch, resp. kyslík. Prečo je taký nevyhnutný? Ako sa získava? Kto všetko ho potrebuje? A kde vzniká? A mnoho iného sa dozviete v dnešnom článku. 


Vzduch je názov zmesi plynov v atmosfére Zeme. Stlačený vzduch v tlakových nádobách (označenie modrý pruh) sa používa ako dýchací plyn. Čistý vzduch je rovnorodá zmes.


Ovzdušie (atmosféra) je plynný obal, ktorý obklopuje celú Zem. Vzduch je tvorený zmesou plynov. Najväčšia zastúpenie má dusík (N – 78%), druhý je kyslík (O – 21%) a zvyšné jedno percento tvoria ostatné plyny ako napríklad argón (Ar), hélium(He) a iné. Atmosféra plní rôzne funkcie, ktoré umožňujú život na našej planéte.

Funkcie vzduchu:
  • vzduch potrebujú všetky živé organizmy na dýchanie
  • vo vyšších vrstvách atmosféry sa vytvára vrstva ozónu O3 (cca 50 km nad zemou) – ozónosféra, ktorá chráni Zem pred škodlivými žiareniami - pôsobí ako filter škodlivého UV žiarenia
  • zachytáva vodu, ktorá sa odparuje z morí, oceánov , jazier a riek a vo forme zrážok spadne späť na zem a zabezpečuje tak kolobeh vody v prírode

Kde vzniká kyslík???
Fotosyntéza (z gréc. fós = svetlo, synthesis = viazanie) je biochemický proces zachytávania energie slnečného žiarenia a jej využitie na fixáciu oxidu uhličitého v zelených rastlinách a niektorých prokaryotoch za vzniku sacharidov. Je druh asimilácie oxidu uhličitého.
Pri fotosyntéze sa v bunkách rastlín, rias a niektorých prokaryotov mení prijatá energia svetelného žiarenia na energiu chemickej väzby a vznikajú organické látky z anorganických. Organizmy, ktoré zaisťujú svoju potrebu energie pomocou fotosyntézy sa nazývajú autotrofné, resp. fotoautotrofné.
Fotosyntéza sa pokladá z hľadiska existencie súčasného života za najdôležitejší proces na Zemi. Pri fotosyntéze sa vytvárajú organické látky, ktoré spotrebúvajú pri svojej výžive heterotrofné organizmy. Fotosyntetizujúce organizmy za rok fixujú cca 17,4×1010 tón uhlíka. Súbežne s procesom väzby CO2 sa do atmosféry uvoľňuje kyslík – v množstve až 5×1010 tón – čím sa udržuje jeho pre život potrebná koncentrácia vo vzduchu.
Z chemického hľadiska sa fotosyntéza vyjadruje všeobecnou rovnicou:
6 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2

V obrázkovej forme som fotosyntézu a všetky iné informácie o vzduchu spracovala formou edukačného videa. 


O znečistení vzduchu sa budeme rozprávať v ďalšom článku a videu. 

by ViErKa

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Látka, bez ktorej by existencia nebola možná?


Voda je nevyhnutá pre život! To je pravda, ale my ľudia by sme nemohli existovať ani bez ďalšej životne dôležitej látky. Akou je vzduch, resp. kyslík. Prečo je taký nevyhnutný? Ako sa získava? Kto všetko ho potrebuje? A kde vzniká? A mnoho iného sa dozviete v dnešnom článku. 


Vzduch je názov zmesi plynov v atmosfére Zeme. Stlačený vzduch v tlakových nádobách (označenie modrý pruh) sa používa ako dýchací plyn. Čistý vzduch je rovnorodá zmes.


Ovzdušie (atmosféra) je plynný obal, ktorý obklopuje celú Zem. Vzduch je tvorený zmesou plynov. Najväčšia zastúpenie má dusík (N – 78%), druhý je kyslík (O – 21%) a zvyšné jedno percento tvoria ostatné plyny ako napríklad argón (Ar), hélium(He) a iné. Atmosféra plní rôzne funkcie, ktoré umožňujú život na našej planéte.

Funkcie vzduchu:
  • vzduch potrebujú všetky živé organizmy na dýchanie
  • vo vyšších vrstvách atmosféry sa vytvára vrstva ozónu O3 (cca 50 km nad zemou) – ozónosféra, ktorá chráni Zem pred škodlivými žiareniami - pôsobí ako filter škodlivého UV žiarenia
  • zachytáva vodu, ktorá sa odparuje z morí, oceánov , jazier a riek a vo forme zrážok spadne späť na zem a zabezpečuje tak kolobeh vody v prírode

Kde vzniká kyslík???
Fotosyntéza (z gréc. fós = svetlo, synthesis = viazanie) je biochemický proces zachytávania energie slnečného žiarenia a jej využitie na fixáciu oxidu uhličitého v zelených rastlinách a niektorých prokaryotoch za vzniku sacharidov. Je druh asimilácie oxidu uhličitého.
Pri fotosyntéze sa v bunkách rastlín, rias a niektorých prokaryotov mení prijatá energia svetelného žiarenia na energiu chemickej väzby a vznikajú organické látky z anorganických. Organizmy, ktoré zaisťujú svoju potrebu energie pomocou fotosyntézy sa nazývajú autotrofné, resp. fotoautotrofné.
Fotosyntéza sa pokladá z hľadiska existencie súčasného života za najdôležitejší proces na Zemi. Pri fotosyntéze sa vytvárajú organické látky, ktoré spotrebúvajú pri svojej výžive heterotrofné organizmy. Fotosyntetizujúce organizmy za rok fixujú cca 17,4×1010 tón uhlíka. Súbežne s procesom väzby CO2 sa do atmosféry uvoľňuje kyslík – v množstve až 5×1010 tón – čím sa udržuje jeho pre život potrebná koncentrácia vo vzduchu.
Z chemického hľadiska sa fotosyntéza vyjadruje všeobecnou rovnicou:
6 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2

V obrázkovej forme som fotosyntézu a všetky iné informácie o vzduchu spracovala formou edukačného videa. 


O znečistení vzduchu sa budeme rozprávať v ďalšom článku a videu. 

by ViErKa

Share This Article:

,

CONVERSATION

0 komentárov :

Zverejnenie komentára

Follow Me @zivotpodlaseba

*Niektoré články sú vrámci spolupráce (sú označené). To nemení fakt, že recenzie sú pravdivé (podľa subjektívneho názoru) a nijako to neovplyvňuje recenzovanie či skúšanie daného produktu.
*Všetky moje fotografie a text je chránený autorským právom. Nemôžu byť kopírované bez môjho súhlasu. ©2014-2018
*All of my photographs and the blog content are copyrighted and all rights reserved. They may not be used or reproduced in any way without my explicit permission.