“Existuje iba jeden úspech. Žiť svoj život podľa seba.” Christopher Darlington Morley

Ako si vyrobiť vlastný hasiaci prístroj ? #svetradskumamDnešný pokus bude akýmsi modelom ako funguje vlastne hasiaci prístroj. Pozrite si video, ako sme sa pokúsili  ukázať hasiace účinky CO2  oxidu uhličitého.
Hasiací prístroj je technický prístroj slúžiaci na hasenie požiaru. Chemickou reakciou vznikajú produkty, ktoré majú hasiace účinky !K nášmu pokusu budeme potrebovať sódu bikarbónu – chemický názov hydrogénuhličitan sodný NaHCO3 táto látka je súčasťou kypriaceho prášku, v šumivých nápojoch, hasiacich prístrojoch a tiež sa využíva na neutralizáciu kyseliny v žalúdku ( pri prekyslení žalúdka). Druhou našou chemikáliou je kyselina chlorovodíková HCl. Ako ste vo videu videli jedná sa o bezfarebnú kvapalinu, vodný roztok plynného chlorovodíka, silná žieravina. Priemyselne sa používa na výrobu vinylchloridu pre výrobu PVC, pri upratovaní ako súčasť čistiacich prostriedkov, pri výrobe želatíny, prídavná látka v potravinách, pri výrobe kože... ročne sa vyrobí až 20 miliónov ton HCl. Prirodzene sa vyskytuje aj v žalúdku :)Postup tu nebudem rozoberať treba kuknúť video a budete to mať aj s názornou ukážkou :) čo je ale podstatné, že dochádza pohybom hasiaceho prístroja k chemickej reakcií. Dochádza k reakcií hydrogénuhličitanu sodného a kyseliny chlorovodikovej pri tejto reakcií vzniká chlorid sodný NaCl a kyselina uhličitá H2CO3 jedná sa o nestálu slabú 2-sytnú kyselinu. Známu len vo vodnom roztoku. Takmer okamžite sa totiž rozkladá na vodu a oxid uhličitý.  
A práve oxid uhličitý je plyn, ktorý je bežný a znemožňuje horenie. Vydychujú ho aj naše plúca je ťažší ako vzduch a preto dochádza k uduseniu (udržuje sa v dolných častiach miestosti). Vznikajúci oxid uhličitý vytváral syčiacu penu presne to sa stane aj v našich hasiacich prístrojoch pri hasení požiaru.


by ViErKa

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ako si vyrobiť vlastný hasiaci prístroj ? #svetradskumamDnešný pokus bude akýmsi modelom ako funguje vlastne hasiaci prístroj. Pozrite si video, ako sme sa pokúsili  ukázať hasiace účinky CO2  oxidu uhličitého.
Hasiací prístroj je technický prístroj slúžiaci na hasenie požiaru. Chemickou reakciou vznikajú produkty, ktoré majú hasiace účinky !K nášmu pokusu budeme potrebovať sódu bikarbónu – chemický názov hydrogénuhličitan sodný NaHCO3 táto látka je súčasťou kypriaceho prášku, v šumivých nápojoch, hasiacich prístrojoch a tiež sa využíva na neutralizáciu kyseliny v žalúdku ( pri prekyslení žalúdka). Druhou našou chemikáliou je kyselina chlorovodíková HCl. Ako ste vo videu videli jedná sa o bezfarebnú kvapalinu, vodný roztok plynného chlorovodíka, silná žieravina. Priemyselne sa používa na výrobu vinylchloridu pre výrobu PVC, pri upratovaní ako súčasť čistiacich prostriedkov, pri výrobe želatíny, prídavná látka v potravinách, pri výrobe kože... ročne sa vyrobí až 20 miliónov ton HCl. Prirodzene sa vyskytuje aj v žalúdku :)Postup tu nebudem rozoberať treba kuknúť video a budete to mať aj s názornou ukážkou :) čo je ale podstatné, že dochádza pohybom hasiaceho prístroja k chemickej reakcií. Dochádza k reakcií hydrogénuhličitanu sodného a kyseliny chlorovodikovej pri tejto reakcií vzniká chlorid sodný NaCl a kyselina uhličitá H2CO3 jedná sa o nestálu slabú 2-sytnú kyselinu. Známu len vo vodnom roztoku. Takmer okamžite sa totiž rozkladá na vodu a oxid uhličitý.  
A práve oxid uhličitý je plyn, ktorý je bežný a znemožňuje horenie. Vydychujú ho aj naše plúca je ťažší ako vzduch a preto dochádza k uduseniu (udržuje sa v dolných častiach miestosti). Vznikajúci oxid uhličitý vytváral syčiacu penu presne to sa stane aj v našich hasiacich prístrojoch pri hasení požiaru.


by ViErKa

Share This Article:

,

CONVERSATION

0 komentárov :

Zverejnenie komentára

Follow Me @zivotpodlaseba

*Niektoré články sú vrámci spolupráce (sú označené). To nemení fakt, že recenzie sú pravdivé (podľa subjektívneho názoru) a nijako to neovplyvňuje recenzovanie či skúšanie daného produktu.
*Všetky moje fotografie a text je chránený autorským právom. Nemôžu byť kopírované bez môjho súhlasu. ©2014-2018
*All of my photographs and the blog content are copyrighted and all rights reserved. They may not be used or reproduced in any way without my explicit permission.