F Ako si vyrobiť vlastný hasiaci prístroj ? #svetradskumam - ŽIVOT PODĽA SEBA

Ako si vyrobiť vlastný hasiaci prístroj ? #svetradskumamDnešný pokus bude akýmsi modelom ako funguje vlastne hasiaci prístroj. Pozrite si video, ako sme sa pokúsili  ukázať hasiace účinky CO2  oxidu uhličitého.
Hasiací prístroj je technický prístroj slúžiaci na hasenie požiaru. Chemickou reakciou vznikajú produkty, ktoré majú hasiace účinky !K nášmu pokusu budeme potrebovať sódu bikarbónu – chemický názov hydrogénuhličitan sodný NaHCO3 táto látka je súčasťou kypriaceho prášku, v šumivých nápojoch, hasiacich prístrojoch a tiež sa využíva na neutralizáciu kyseliny v žalúdku ( pri prekyslení žalúdka). Druhou našou chemikáliou je kyselina chlorovodíková HCl. Ako ste vo videu videli jedná sa o bezfarebnú kvapalinu, vodný roztok plynného chlorovodíka, silná žieravina. Priemyselne sa používa na výrobu vinylchloridu pre výrobu PVC, pri upratovaní ako súčasť čistiacich prostriedkov, pri výrobe želatíny, prídavná látka v potravinách, pri výrobe kože... ročne sa vyrobí až 20 miliónov ton HCl. Prirodzene sa vyskytuje aj v žalúdku :)Postup tu nebudem rozoberať treba kuknúť video a budete to mať aj s názornou ukážkou :) čo je ale podstatné, že dochádza pohybom hasiaceho prístroja k chemickej reakcií. Dochádza k reakcií hydrogénuhličitanu sodného a kyseliny chlorovodikovej pri tejto reakcií vzniká chlorid sodný NaCl a kyselina uhličitá H2CO3 jedná sa o nestálu slabú 2-sytnú kyselinu. Známu len vo vodnom roztoku. Takmer okamžite sa totiž rozkladá na vodu a oxid uhličitý.  
A práve oxid uhličitý je plyn, ktorý je bežný a znemožňuje horenie. Vydychujú ho aj naše plúca je ťažší ako vzduch a preto dochádza k uduseniu (udržuje sa v dolných častiach miestosti). Vznikajúci oxid uhličitý vytváral syčiacu penu presne to sa stane aj v našich hasiacich prístrojoch pri hasení požiaru.


by ViErKa

CONVERSATION

0 Comments:

Zverejnenie komentára