F Polystyrén zmizni ! #svetradskumam - ŽIVOT PODĽA SEBA

Polystyrén zmizni ! #svetradskumamPolystyrén je pre nás už viac menej známa vec :)  Predsa len v súčastnosti sa vo veľkom zatepľuje ... Ale predsa: Polystyrén je pomerne tvrdý a mäkký. Je produktom polymerizácie styrénu. Vo všeobecnosti je polymerizácia chemická reakcia syntetických makromolekulových látok (styrén) pri ktorej sa molekuly základnej látky zlučujú do väčších celkov bez toho, aby vznikol nejaký vedľajší produkt. Jedná sa teda o proces viacnásobnej adície. Takto okrem polystyrénu  vznikajú aj polyetylén, polypropylén, polyvinylchlorid a polyetyléntereftalát. 
Viac informácii o polystyréne sa dozviete okrem článku aj vo videu :) 
Okrem takto synteticky vyrobených polyméroch existujú aj prírodné. A verte či nie bežne sa s nimi stretávate alebo resp. sú našou súčasťou napr. bielkoviny, nukleové kyseliny, polysacharidy – škrob a celulóza. Polystyrén je termoplast pod týmto pojmom rozumieme plast, ktorý do určitej teploty je plastický až tekutý po ochladení sa stane pevný. Je odolný voči zásadam a kyselinám ale neodolá práve organickým rozpúštadlám. 
A ako naše rozpúštanie polystyrénu teda vlastne funguje. Naše vysvetlenie pokusu začína už pri samotnej výrobe polystyrénu. Pri polymernej reakcií molekúl styrénu dochádza k vháňaniu vzduchu do hmoty, čím vzniká polystýrenová pena. Rastúci polymér zadržuje v uzavretých kapsičkách vzduch. A tak vzniká výsledný produkt, ktorý je teda z 95% vzduch a 5% polystyrén.

Toluén je organické rozpúšťadlo a ako ste vo videu videli, tak sme práve v toluéne rozpustili polystyrén. Toluén je aj súčasťou riedidiel a tie umožňujú rozpúšťanie farieb. Pri rozpustení polystyrénu vzniká silný zápach takže pokus robte vonku alebo v dobre vetranej miestnosti.

by ViErKa

CONVERSATION

0 Comments:

Zverejnenie komentára