F Flambovaná vreckovka :) #svetradskumam - ŽIVOT PODĽA SEBA

Flambovaná vreckovka :) #svetradskumam

Dnešný pokus budu v skutku zaujímavý :) Poviem Vám pri realizácii mi bolo značne teplo :) Ak pozriete video hneď Vám bude jasne prečo :))))
K tomuto pokusu budeme potrebovať pomôcky: misky, kliešte, zapaľovač, bavlnenú vreckovku. Našimi chemikáliami bola Alpa, ktorá obsahuje etanol. Voda na ukončenie horenia.  Počas pokusu sme pozorovali horenie pár etanolu :) Takže nech sa páči pozerajte :)


Témou tohto videa sú alkoholy. Alkohol pozná väčšina mojich čitateľov alebo má s nim aj nejakú tú skúsenosť :) Okrem vlastnosti, ktoré vie hádam každý dospelý človek povedať : alkoholová  omámná vôňa a charakteristická chuť spôsobujúca stav opilosti. Sú alkoholy chemické zlúčeniny - uhľovodíky resp. hydroxyzlúčeniny, obsahujúce -OH skupinu (hydroxylová skupina). 
V alkoholoch je hydroxylová skupina viazaná na uhlíkový atóm (v stave sp3 hybridizácie), ktorý sa nepodieľa na tvorbe aromatického kruhu.
Ak sa hydroxylová skupina viaže na uhlík s dvojitou väzbou vzniká nestála zlúčenina, ktorá hneď po vzniku izomerizuje na oxozlúčeniny – uplatňuje sa pri tom Erlenmeyerovo pravidlo.

Alkoholy rozdeľujeme podľa polohy -OH skupiny na: 
PRIMÁRNE , SEKUNDÁRNE, TERCIÁLNE

Alkoholy rozdeľujeme aj podľa počtu -OH skupín:  
jedno-, dvoj-,troj- sytné. 

(Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Etanol#/media/File:Etanol.jpg)

ETANOL je alkohol, ktorému sme sa pozreli bližšie na zúbok :) Etanol ( etylalkohol ) je bezfarebná horľavá kvapalina. Jej chemický vzorec je CH3-CH2-OH, často sa uvádza aj ako C2H5OH, sumárne C2H6O.
Najväčšia časť produkcie etanolu sa pripravuje z jednoduchých sacharidov (cukrov) alkoholovým kvasením pôsobením rôznych druhov kvasiniek.


C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2


Najznámejším použitím etanolu je výroba alkoholických nápojov. Na výrobu kvalitných destilátov ako sú napr. jablko, slivka, hruška, whisky... Tiež sa používa pre zlepšenie výkonu spaľovacích motorov ako prídavok do pohonných hmôt. V lekárstve sa používa ako rozpúšťadlo napr. jeho stopy nájdeme v jódovej tinktúre, pri príprave niektorých kvapalných prípravkov pre vnútorné a vonkajšie použitie a k dezinfekcii neporanenej kože (súčasťou Alpy). V oblasti kozmetiky sa uplatňuje pri výrobe voňaviek. Tento alkohol má svoje miesto aj pri výrobe čistiacich prostriedkov, napr. Okeny.
V chemickom priemysle sa používa ako surovina, najmä pri výrobe ďalších organických zlúčenín ako napr. kyseliny octovej.

Dúfam, že sa Vám článok a video páčilo :)
by ViErKa16
 

CONVERSATION

0 Comments:

Zverejnenie komentára