F Čo obsahuje pôda? Neživá príroda #svetradskumam - ŽIVOT PODĽA SEBA

Čo obsahuje pôda? Neživá príroda #svetradskumamVieš ako vzniká pôda? Čo sa stane s lístím, ktoré opadá na jeseň? Alebo čo sa stane s odumretými časťami rastlín a živočíchov? Či čo obsahuje pôda? A ako pôda vzniká? Možno je to trocha veľa otázok na raz. No odpovede sú jednoduché :) Vo videu nájdeš hneď niekoľko :)

Trochu sme videom aj článkom v rámci edície chemistry point "zabrdli" do neživej prírody. A venovať sa budeme hneď (podľa nás) tej najdôležitejšej a najdostupnejšej časti zemskej kôry - Pôde. 


Pôda je na povrchu Zeme, rastliny do nej zapúšťajú svoje korene, vzniká na styku a za vzájomného pôsobenia biosféry, atmosféry, litosféry a hydrosféry v podmienkach určitého reliéfu. 

Pôda sa skladá zo živej zložky - edafón = korene rastlín, mikroorganizmy, drobné živočíchy. A neživej zložky - častice ílu, hliny, piesku, kamienky, pôdna vlhkosť, vzduch, odumreté rastliny a živočíchy.Pôdu môžeme definovať ako ľubovolný trojrozmerný výrez z najvrchnejšej časti pedosféry, obsahujúci materskú horninu. 

Pedológia je veda, ktorá sa zoberá štúdiom pôdy, vznikom, klasifikáciou a vlastnosťami. 1 cm pôdy vznikne za 100 rokov! Vznik pôdy bol a stále je ovplyvňovaný pôsobením prírodných síl. Pôda však vzniká najmä zvetrávaním - mechanickým, chemickým, biologickým. Pôdu sme pozorovali voľným okom, pod lupou a dá sa ju pozorovať aj pod mikroskopom. Pôda funguje ako špongia pre zrážkovú vodu. Voda z atmosféry sa v pôde akumuluje a túto vlhkosť z nej čerpajú rastliny. To, že pôda obsahuje vodu sme dokázali vo videu.Usadzovanie = sedimentácia je metóda, pri ktorej oddelíme nerozpustnú zložku od kvapalnej zložky. A presne to sme aj dokázali vo videu. Po 1 týždni sme mali krásne oddelenú voda (voda sa vyčírila) od pôdy. Pôda sa usadila (sedimentovala) na dne nádoby. Dúfam, že sa Vám video aj článok páčili. Riadim sa hesla stručne jasne :) 
by ViErKa

CONVERSATION

0 Comments:

Zverejnenie komentára